Wypełnienie zgłoszenia jest wymagane do rejestracji uczestników na warsztaty ale wypełnienie nie jest jednoznaczne z przyjęciem go - formularz zostanie zweryfikowany i uczestnicy zostaną poinformowani o przyjęciu zgłoszenia (liczba miejsc jest ograniczona).

UWAGA!!! Zgłoszenie jest możliwe tylko dla szkół plastycznych widniejących w rejestrze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dane nauczyciela - opiekuna

Dane ucznia - uczestnika 1

Dane ucznia - uczestnika 2