REGULAMIN WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH

„Multimedia w Sztuce 2023”

§1

Warsztaty

1. Organizatorem Warsztatów artystycznych (zwanych dalej: „Warsztaty”) jest Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Pankiewicza w Katowicach (dalej zwane: „Organizatorem”) przy współorganizacji Centrum Edukacji Artystycznej.
2. W ramach Warsztatów uczestnicy biorą udział w wykładach i zajęciach warsztatowych.
3. Dodatkowo uczestnicy wykonują jednominutowy film/animację na podany temat.
4. Temat filmu/animacji: „Zemsta”.
5. Warsztaty odbywają się w terminie 15–17 listopada 2023 roku - zmiana terminu na 29 listopada - 1 grudnia 2023 roku.
6. Temat filmu/animacji jest podany do wiadomości uczestników ok. miesiąc przed planowanymi Warsztatami.
7. Rejestracja uczestników w systemie przez szkoły do 8 listopada 2023r.
8. Uczestnicy wykonują film/animację we własnym zakresie i dostarczają Organizatorowi przed rozpoczęciem Warsztatów (do poniedziałku 27 listopada br.)

§2

Warunki uczestnictwa w Warsztatach

1. W Warsztatach mogą brać udział uczniowie szkół plastycznych.
2. Nauczyciele/Opiekunowie z danej szkoły plastycznej zgłaszają zespół składający się z dwóch uczniów oraz jednego nauczyciela.
3. Organizator może w określonych warunkach dopuścić niestandardową ilość uczestników.
4. Zgłoszenia na Warsztaty nauczyciel/opiekun dokonuje na stronie https://multimedia.plastyk.katowice.pl
5. Nocleg dla uczestników zorganizowany będzie w pobliskim hotelu/hostelu (szkoła nie posiada własnej bazy noclegowej).
6. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o zakwalifikowaniu na Warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń oraz Organizator w sytuacjach spornych.
7. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia (obiady i kolacje są organizowane przez bufet szkolny, śniadania dostępne będą w hotelu/hostelu ).
8. W trakcie zgłoszenia na Warsztaty istnieje możliwość zamówienia wyżywienia dla Uczestników. Sposób płatności zostanie określony w późniejszym terminie.

§3

Konkurs

1. W ramach Warsztatów zorganizowany jest również konkurs na jednominutowy film/animację (§1 pkt 3 i 4).
2. Temat podany jest na miesiąc przed Warsztatami.
3. Uczestnicy (w zgłoszonych zespołach) realizują film/animację we własnym zakresie (jeden film na zespół z danej szkoły).
4. W ostatnim dniu Warsztatów następuje przegląd zrealizowanych filmów połączony z dyskusją autorów z Jury.
5. Po zakończeniu następuje głosowanie publiczności (Uczestników warsztatów), a Jury udaje się na zamknięte posiedzenie.
6. W skład Jury wchodzą prowadzący w poszczególnych dniach wykłady lub warsztaty.
7. Ze składu Jury wyłoniony jest Przewodniczący, mający ostateczny głos w spornych sytuacjach.
8. Jury przyznaje 3 Wyróżnienia.

§4

Film/animacja

1. Zespoły uczestniczące w Warsztatach w swoich szkołach realizują film/animację (§1 pkt 3 i 4 oraz §3)
2. Parametry filmu/animacji:
• Czas trwania: 1 minuta (±20sekund)
• Zalecana rozdzielczość: Full HD (1920x1080) inaczej HD 1080p
• Zalecana ilość klatek na sekundę: 12–30fps
• Proporcja pikseli: 1:1
• Zalecany kodek: H.264, H.265
• Zalecany format pliku: MP4, MOV
• Zalecana jakość (bitrate): 20Mbps (dynamiczny 1 lub 2 przebiegowy)
3. Nauczyciel po rejestracji zespołu uzyska dostęp do serwera FTP lub Chmury, na który/którą przed rozpoczęciem Warsztatów (do dnia 13 listopada 2023r. – poniedziałek) należy dostarczyć gotowy film/animację.

§5

Wyniki warsztatów i konkursu

1. O wyłonieniu filmów wyróżnionych decyduje wyłonione Jury, a o Nagrodzie publiczności uczestnicy Warsztatów. (patrz §3)
2. Przesłane prace oraz wybrane prace powstałe na Warsztatach zostaną opublikowane na stronie Organizatora https://multimedia.plastyk.katowice.pl i będą dostępne po zalogowaniu (dostęp do strony otrzymują nauczyciele po rejestracji Uczestników)
3. Wszyscy Uczestnicy Warsztatów otrzymują dyplomy uczestnictwa, a osoby wyróżnione przez Jury oraz Uczestników dodatkowe dyplomy z wyróżnieniem oraz nagrody rzeczowe.

§6

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu będą̨ ogłaszane na stronie internetowej Organizatora: https://multimedia.plastyk.katowice.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizowania Warsztatów np. w przypadku sytuacji wynikającej z pandemii itp.
4. Kwestie sporne związane z interpretacją Regulaminu lub kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
5. Dodatkowych informacji na temat Warsztatów udziela Organizator – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Pankiewicza w Katowicach, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie.
6. Zgłoszenie uczestników na Warsztaty oznacza akceptację Regulaminu.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.