29 listopada 2023 r. – środa

900 - Przywitanie uczestników

915-1000  Przejazd do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ul. Raciborska

1000-1300 Zakład Nowych Mediów ASP Katowice - zwiedzanie, pokaz oraz wykłady nt. nowych mediów oraz animacji lalkowej wprowadzające do późniejszych warsztów

1300-1345 Przejazd do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach

1345-1430 Obiad

1430-1530 Wykład - "Animacja na żywo z wykorzystaniem nowych mediów" - Łukasz Wiese Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy; animator

1530-1545 przerwa

1545-1845 Warsztaty - "Jak malować i animować światłem" - Łukasz Wiese PLSP Bydgoszcz

1900-1945 Kolacja

 

30 listopada 2023 r. – czwartek

900-1000 Wykład - "Lalki w technice Stop Motion. Podstawy i zasady konstruowania" - Paulina Kozieł-Pacia

1000-1015 przerwa

1015-1100 Warsztaty - "Podstawy i zasady konstruowania szkieletów lalek z materiałów dostępnych w domu" - Część 1. Wstęp ogólny do animacji.

1100-1300 Warsztaty - Część 2. Character design.

1300-1400 Obiad

1400-1600 Warsztaty - Część 3. Anatomia Lalki.

1600-1800 Warsztaty - Część 4. Wypracowanie detali.

1800-1900 Kolacja

 

1 grudnia 2023 r. – piątek

900-1000 Wykład – "Co chciałbym/chciałabym wiedzieć na początku mojej przygody z animacją" Magdalena Botor (absolwentka wydziału animacji Szkoły Filmowej w Łodzi)

1000-1015 przerwa

1015 – 1300 Pokazy filmowe / Omówienie filmów uczestników

Po zakończeniu pokazu filmów nastąpi głosowanie na nagrodę publiczności. W tym czasie Jury udaje się na naradę.

1300-1400 Obiad

ok. 1400 Podsumowanie warsztatów, ogłoszenie wyników głosowania i zakończenie warsztatów.